0/5  -  0 kullanıcı
78036
görüntüleme

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

1. Batıkent.org'da yer alan her türlü görsel ve yazılı malzeme ile uygulamalar tamamen ya da kısmen, Batıkent.org ve işbirliği içerisinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır.

2. Batıkent.org'da yer alan tüm içerikler, uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Bu sitedeki hiç bir içerik ve uygulama değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ya da dağıtılamaz. 

3. Batıkent.org üzerinden, elektronik yolla mesaj ya da dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, Batıkent.org’a telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan, dünya çapında geçerli olan bir lisans verilmiş sayılmaktadır. Bu lisans kapsamında Batıkent.org aşağıda belirtilen maddeleri gerçekleştirme hakkına sahip olur:

  • Her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya çalmak ya da sunmak.
  • Yukarıda tarif edilen iletişim haklarını serbestçe ve hiçbir kısıt olmaksızın kullanmak üzere üçüncü şahıslara lisanslamak.
  • Bu yukarıda tarif edilen haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar.

4. Batıkent.org, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Batıkent.org sitesinde kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir.

5. Batıkent.org, içeriklerinde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da forum alanları ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil olmak üzere, bu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez. 

6. Batıkent.org, bu sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, dakiklik, güvenilirlik ya da başka açılardan hiç bir garanti vermez. Kullanıcılar Batıkent.org'u ziyaret etmesiyle, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılır. 

7. Batıkent.org, kullanıcılar arasında bilgi paylaşımı ve gerçek zamanda etkileşim olmasını imkân sağlayan forum alanlarına gönderilen mesajları, bilgileri ya da dosyaları denetlemez. Forum alanlarını ve bu web sitesini kullanırken, aşağıdaki koşullara uyulması baştan kabul edilmiş sayılır:

  • Başka bir kullanıcının forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellememek
  • Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, eyalet düzeyinde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalamamak ya da iletmemek.
  • Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiç bir bilgi, yazılım ya da başka malzeme postalamamak ya da iletmemek.
  • Bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalamamak ya da iletmemek.
  • Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiç bir bilgi, yazılım ya da malzeme postalamamak, iletmemek ya da kullanmamak.
  • Bu hizmeti kullanırken, Batıkent.org’un forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığı baştan kabul edilmiş sayılır.
  • Ancak, Batıkent.org yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.

8. Batıkent.org web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Batıkent.org’un hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir. 

9. Batıkent.org sitesinde üyelik ve kişiselleştirme hizmetleri verebilmek için kullanıcılardan temin edilen kişisel bilgiler (e-mail adresi, doğum tarihi vs.) servisin hizmet amacına yönelik olup, kullanıcılar bizzat aksini talep etmediği sürece Batıkent.org dışında üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz. 

10. İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden Batıkent.org'un bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Batıkent.org'un yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. 

11. Batıkent.org işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir. 

12. Batıkent.org'a girdiğiniz andan itibaren yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmiş sayılmaktadır. 

13. Bu anlaşma, Batıkent.org tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir.