17.04.2013

Site Yöneticisi
tarafından eklendi

2800
görüntüleme

Metro özelleştiriliyor

Metro özelleştiriliyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'nun''Batıkent-Sincan, Kızılay-Çayyolu, Keçiören-Tandoğan metro hatlarında idare tarafından yaptırılan işler haricinde kalan işler ile Kızılay-Batıkent metrosu ve Dikimevi-AŞTİ Ankaray raylı sistemlerinin işletilmesine''ilişkin raporu görüşüldü.

Raporda, komisyonca yapılan incelemeler sonucunda altyapı çalışmaları süren Batıkent-Sincan, Kızılay-Çayyolu, Keçiören-Tandoğan metro hatlarında idare tarafından yaptırılan işler haricinde kalan elektrik, elektronik, sinyalizasyon, haberleşme, güvenlik, ücret toplama, mekanik sistem, teçhizat, tesisata ilişkin tüm hizmetlerin yapımı ve sistemin çalıştırılması için gerekli diğer imalat ve inşaat işlerinin yapımı, vagonların, yardımcı araçların ve bunlara ait yedek parçaların şartnameye uygun olarak temin, tesisi ile yürüyen merdiven ve asansörlerin yapımı işlerinin imtiyaz sözleşmesi metodu ile ihale edilebileceği ifade edildi.

Kızılay-Batıkent metrosu ile Dikimevi-AŞTİ Ankaray raylı sistemlerinin durumlarının da ele alındığı komisyon raporunda, şunlar kaydedildi:

''Halen faaliyetini sürdürmekte olan Kızılay-Batıkent metrosu ile Dikimevi-AŞTİ Ankaray raylı toplu taşıma sisteminin çağa uygun yeniliklerle dizayn edilmek koşuluyla işletilmesi işinin, 5393 sayılı yasanın 15/f, 15/3 ve 18/j maddeleri ahkamınca ilgili idari ve yargı kuruluşlarından gerekli izinler alınmak suretiyle imtiyaz sözleşmesi metodu ile belli isteklilerden kapalı teklif alınarakneticelendirilmesine, işletme süresinde kanuni sınırların aşılmaması kaydıyla yapılan şartnamenin Büyükşehir Belediye Encümeni'nde hazırlanmasına, imtiyaz sözleşmesi yapmak üzere Büyükşehir Belediye Encümeni'nin görevli ve yetkili kılınması komisyonumuzca uygun görülmüştür.''

Toplantıda, Başkan Gökçek, bu maddenin görüşmelerde öne alınmasını talep etti. Bunun üzerine 121. sırada görüşülecek olan madde, 25. sırada ele alındı.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin onayına sunulan rapor, bazı meclis üyelerinin görüş belirtmesinin ardından oy çokluğuyla kabul edildi.

Yenimahalle Devlet Hastanesi Nerede?

Batıkent / 17.04.2013

Batıkent Devlet Hastanesi Açıldı

Batıkent / 17.04.2013

Ankara'nın Yeni Gözdesi: Acity Outlet

Ankara / 17.04.2013

Yenimahalle devlet hastanesi çocuk doktorları

Batıkent / 14.08.2011

Yenimahalle devlet hastanesi kadın doğum

Batıkent / 14.08.2011