17.04.2013

Site Yöneticisi
tarafından eklendi

2540
görüntüleme

Esenboğa yoluna TBMM onayı

Esenboğa yoluna TBMM onayı
Ankara Esenboğa Havalimanı Protokol Yolu ve çevresindeki gecekondu alanlarının dönüşümüne ilişkin projenin uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesini öngören kanun tasarısı, TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

''Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı''na göre, daha önce Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yapılan proje içinde her ölçekteki imar planlarının yapılması, yaptırılması ve onanması işlemini, Ankara Büyükşehir Belediyesi yürütecek. Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen gayrimenkullerden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Belediye'nin proje kapsamında kullandıkları kaynak dikkate alınarak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca belirlenenlerin mülkiyeti, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tescil edilecek. Proje alanındaki gecekonduların yıkıldığı yerlerdeki arsa sahiplerinden, arsa bedellerini, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödemeyenler, bu bedeli, müşterek banka hesabına proje geliri olarak yatıracak.

Proje, müşavirlik ve kontrollük hizmetleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce özel hukuk hükümlerine göre kurulacak veya iştirak edilecek şirkete, bedeli karşılığında yaptırılabilecek.

-ELDE EDİLECEK GELİRLER-

Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi'nden elde edilen gelirler, projenin finansmanında kullanılacak. Ancak projenin devamı süresince Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Belediye tarafından müşterek banka hesabına aktarılan ödenekler, bu hesapta biriken gelirlerden geri tahsil edilebilecek. Projenin tamamlanmasından sonra artan proje geliri varsa, bu gelirin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca belirlenecek kısmı, Toplu Konut İdaresi, belediye ile proje sınırları içindeki ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bütçelerine, kalan kısmı ise genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Yenimahalle Devlet Hastanesi Nerede?

Batıkent / 17.04.2013

Batıkent Devlet Hastanesi Açıldı

Batıkent / 17.04.2013

Ankara'nın Yeni Gözdesi: Acity Outlet

Ankara / 17.04.2013

Yenimahalle devlet hastanesi çocuk doktorları

Batıkent / 14.08.2011

Yenimahalle devlet hastanesi kadın doğum

Batıkent / 14.08.2011