17.04.2013

Site Yöneticisi
tarafından eklendi

6741
görüntüleme

Doğal Gazlar İade Ediliyor

Doğal Gazlar İade Ediliyor
02.06.2005 - 01.01.2006 tarihleri arasında doğalgaz almış olanlar, aşağıdaki bildiriden de anlaşılacağı üzere ge ri ödeme alacaklar. Fazla tahsil edilen doğalgaz bedelleri, 1 Haziran 2009 tarihinden başlamak üzere 7ay içerisinde, abonenin isteğine göre nakit ya da fazla gaz olarak iade edilecek.
Konuyla ilgili Başkent Doğalgaz'ın bildirisi:
BAŞKENT DOĞALGAZ A.Ş. GENEL MüDüRLüĞüNDEN
BİLDİRİLMİŞTİR
1. Ego Genel Müdürlüğü'nün, 02.06.2005 - 01.01.2006 tarihleri arasında, "DüZELTME KATSAYISI" uygulamasının 02.06.2005 tarih ve 25833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak Yürürlüğe giren, "Doğalgazın Faturalandırılmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 7.maddesi hükümlerine aykırı olarak, abonelerden fazla doğalgaz bedeli tahsil ettiği, EPDK'nın 13.03.2008 ve 37/1 sayılı kararıyla bildirilmiştir.
2. 02.06.2005 – 01.01.2006 tarihleri arasında doğalgaz kullanan abonelerden tahsil edilen bedel, ilgili mevzuat kapsamında geri ödenecektir.
3. Fazla doğalgaz bedeli tahsil edilen abonelerin isimleri, unvanları ve abone bazında fazla tahsil edilen bedeller,ay bazında hesaplanarak belirtilen tutarların gösterildiği listeler, Şirketimizin "GMK Bulvarı No:46 Maltepe/ANKARA" adresindeki Abone Merkezi'nde ve http://baskentdogalgaz.com.tr adresindeki web sitemizde ilan olunmuştur. Bu adreste yer alan "Online İşlemler" bölümünden abone numarası girilerek sorgulama yapılabilmektedir.
4. Fazla tahsil edilen doğalgaz bedelleri,1 Haziran 2009 tarihinden başlamak üzere 7ay içerisinde, abonenin isteğine göre nakit ya da fazla gaz olarak iade edilecektir.(öRNEK: Haziran 2005'teki fazla tahsil edilen ya da eksik yüklenen gaz miktarı karşılığı bedel, Haziran 2009'da geri ödenecektir.
5. Şirketimize doğalgaz borcu olanların borçları varsa, alacaklarından mahsup edilecektir.
6. Kapalı abone konumda bulunan müşteriler ve aktif durumda bulunan mekanik (faturalı) sayaç kullanan abonelere, kimlik ya da yetki belgesi karşılığında, Maltepe Abone Merkezimizden nakit ödeme yapılacaktır.
İlan Olunur. 24.10.2008
- Elektronik Sayaç Kullanan (ön ödemeli) Aboneler Düzeltme Katsayısı İadesi Listeleri

- Abone Numarası A0000897-001 ile A0092007-001 arasında olan ilk 50000 Abone İade listesi

- Abone Numarası A0092008-001 ile A0165581-001 arasında olan ikinci 50000 Abone İade listesi

- Abone Numarası A0165582-001 ile A0247441-001 arasında olan üçüncü 50000 Abone İade listesi

- Abone Numarası A0247442-001 ile A0361725-001 arasında olan dördüncü 50000 Abone İade listesi

- Abone Numarası A0361730-001 ile A0555132-001 arasında olan beşinci 50000 Abone İade listesi

- Abone Numarası A0556108-001 ile Y124/605-001 arasında olan altıncı 50000 Abone İade listesi

- Abone Numarası Y124/728-001 ile Y178/651-001 arasında olan yedinci 50000 Abone İade listesi

- Abone Numarası Y178/652-001 ile Y233/066-001 arasında olan sekizinci 50000 Abone İade listesi

- Abone Numarası Y233/067-002 ile Y287/720-002 arasında olan dokuzuncu 50000 Abone İade listesi

- Abone Numarası Y287/850-001 ile Y342/520-001 arasında olan onuncu 50000 Abone İade listesi

- Abone Numarası Y342/660-001 ile Y396/971-001 arasında olan onbirinci 50000 Abone İade listesi

- Abone Numarası Y396/972-001 ile Y451/908-001 arasında olan onikinci 50000 Abone İade listesi

- Abone Numarası Y451/910-001 ile 1482/490-003 arasında olan onüçüncü 50000 Abone İade listesi

- Abone Numarası 1482/494-002 ile 9068/047-001 arasında olan ondördüncü 50000 Abone İade listesi

Mekanik Sayaç Kullanan (Faturalı) Aboneler Düzeltme Katsayısı İadesi Listeleri

- Abone Numarası A0038663-003 ile 00565128-001 arasında olan ilk 50000 Abone İade listesi

- Abone Numarası 00565129-001 ile 01089014-001 arasında olan ikinci 50000 Abone İade listesi

- Abone Numarası 01089016-001 ile 4021/101-001 arasında olan üçüncü 50000 Abone İade listesi

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.

Genel Müdürlüğü

Yenimahalle Devlet Hastanesi Nerede?

Batıkent / 17.04.2013

Batıkent Devlet Hastanesi Açıldı

Batıkent / 17.04.2013

Ankara'nın Yeni Gözdesi: Acity Outlet

Ankara / 17.04.2013

Yenimahalle devlet hastanesi çocuk doktorları

Batıkent / 14.08.2011

Yenimahalle devlet hastanesi kadın doğum

Batıkent / 14.08.2011