17.04.2013

Site Yöneticisi
tarafından eklendi

2364
görüntüleme

Çanakkale Kara Savaşları ve Mustafa Kemal

Çanakkale Kara Savaşları ve Mustafa Kemal

Yarışmayı Düzenleyen Kuruma İlişkin BilgilerYENİMAHALLE BELEDİYESİYarışmanın TanımıÇanakkale Savaşları nesilden nesile aktarılarak hatırlatılması gereken bir tarih destanıdır. Bu destan en yoksul, en çaresiz dönemlerde bile Türk milletinin mucize yaratabileceğinin kanıtıdır. 25 Nisan 1915; Çanakkale Kara Savaşlarının ve Mustafa Kemal in dünya çapında tanındığı adının uluslararası arenada söylenmeye başladığı bir tarihtir.Çanakkale cephesinden sağ kalanlar Milli Mücadele'yi başlatarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Anadolu toprakları üzerinde baş kumandan Mustafa Kemal önderliğinde kurdular.Yarışmanın KonusuÇanakkale Kara Savaşları ve Mustafa KemalKatılma Koşulları· Yarışma, Seçici Kurul'da görev alanlar dışında tüm sanatçılara açıktır.· Yarışmaya katılacak eserler yağlıboya, akrilik veya özgün baskı tekniğinde olabilir.· Her sanatçı yarışmaya en fazla 3 eserle katılabilir.· Yarışmaya katılan eserler daha önce yarışmaya katılmamış, ödül almamış veya herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.· Eserlerin kısa kenarları 60 cm'den küçük, uzun kenarları ise 1.50 m'den büyük olmamalıdır.· Yarışmaya katılacak sanatçılar 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.

Başvuru ve Eserlerin Teslimi· Yarışmaya başvuru aşağıdaki adreslerden temin edilecek katılma belgesi ve özgeçmiş formu eksiksiz doldurularak, eserler ile birlikte aynı adreslere gönderilmek veya teslim edilmek suretiyle yapılır.· Eserlerin arka yüzünde sanatçının adı ve soyadını, eserin adını, boyutlarını ve fiyatını belirten bir etiket bulunmalıdır.· Posta ve kargo ile gönderilecek eserlerin tüm sorumluluğu sanatçıya aittir.Son Teslim Tarihi : 12 Mart 2010Teslim Yeri ve İletişim :Yenimahalle Belediyesi Eğitim- Kültür ve Sosyal İşler MüdürlüğüYenimahalle - ANKARATelefon: 0 312 343 30 00 / dahiliJüri Değerlendirme Tarihi : 15 Mart 2010Yarışma Sonucu İlan Tarihi : 16 Mart 2010 tarihinde www.yenimahalle.bel.tr web adresinden duyurulacaktır.Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : 18 Mart 2010 Anadolu Gösteri Merkezi

ÖdüllerSergilenmek üzere seçilen eserler arasından,· 1. Esere 3.000.- YTL başarı ödülü ve plaket· 2. Esere 1.500.- YTL başarı ödülü ve plaket· 3. Esere 1.000.- YTL başarı ödülü ve plaketi verilecektir.· Mansiyon - Dijital Kamera ve plaket verilecektirDiğer eserler sergilerde sanatçıların arzuları doğrultusunda satılabilecektir. Satılan eserler, satın alanlara sergilerin sonunda teslim edilecektir.Seçici Kurul· Prof. Hasan PEKMEZCİ (Hacettepe Ün. GSF Öğretim üyesi)· Prof. Hayati MİSMAN (Bilkent Ün. GSF Öğretim Üyesi)· Necmettin YAĞCI (Gazi Üniversitesi Resim- İş Öğretmenliği Öğretim Üyesi)Sonuçlar· Yarışma sonuçları basın yolu ve web sayfamızdan duyurulacaktır.· Ödül kazanan ve sergilenmeye değer bulunan eserler 18 MART 2010 tarihinde Anadolu Gösteri Merkezinde sergilenecektir.· Ödül kazanan eserler bütün haklarıyla birlikte satın alınmış gibi işlem görür ve Yenimahalle Belediyesi Koleksiyonu'na girer. Eser üzerindeki tüm fikri ve sınai hakları Yenimahalle Belediyesi ne aittir.· Ödül kazanmayan ya da satın alınmayan eserler sanatçılara teslim alındıkları yerde ya da İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde, teslim edildikleri toplama merkezlerinden geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Yenimahalle Belediyesi sorumlu tutulmayacaktır.

Yarışma Dokümanının TeminiKatılım Formları ve Şartnameler, www.yenimahalle.bel.tr internet adresinden temin edilebilir.Yarışmacıların Göndereceği Dokümanlar:Resim Yarışması Başvuru Formu [FORM 1] eserin arkasına iliştirilecek ve Özgeçmiş Formu [FORM-2] bir zarf içinde eserle birlikte gönderilecektir. DiğerŞartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Yenimahalle Belediyesi kararları geçerlidir.

Ankara'nın Yeni Gözdesi: Acity Outlet

Ankara / 17.04.2013

Yenimahalle Devlet Hastanesi Nerede?

Batıkent / 17.04.2013

Batıkent Devlet Hastanesi Açıldı

Batıkent / 17.04.2013

Yenimahalle devlet hastanesi kadın doğum

Batıkent / 14.08.2011

Yenimahalle devlet hastanesi çocuk doktorları

Batıkent / 14.08.2011