17.04.2013

Site Yöneticisi
tarafından eklendi

2701
görüntüleme

AOÇ, artık Gökçek'in

AOÇ, artık Gökçek'in

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazileri artık Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin. AOÇ'nin Büyükşehir'e devri ile ilgili yasa Cumhurbaşkanı Sezer tarafından onaylandı veResmi Gazete'de yayımlandı.

5524 sayılı"Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"a göre, AOÇ Müdürlüğü arazileri belirli amaçlarla Ankara Büyükşehir Belediyesine tahsis edilecek.

Yasaya göre, AOÇ Kuruluş Kanunu hükümleri uyarınca, düzenlemenin yürürlüğe girdiği bugün itibariyle AOÇ sınırları içindeki arazilerle ilgili olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşüyle Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilgili meri mevzuat uyarınca öncelikle üst ölçekli plan ve koruma amaçlı imar planı ve bunlara uygun her türlü imar planlarını yapmaya ve yaptırmaya yetkili olacak.

Yasanın yürürlüğe girdiği bugüne kadar, üçüncü şahıslarla AOÇ arasındaki hukuki ihtilafların çözümü için imar planlarının uygulanmasında, sınırları dolayısıyla müstakil ada ve parsel yapılamayan araziler, imar uygulamalarında bütünlük sağlanması açısından mülkiyet hakkını azaltmamak ve herhangi bir değer kaybına sebebiyet vermemek koşuluyla hukuki ihtilafların olduğu plan bölgesindeki ada ve parsellerde toplanabilecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşüyle, imar planına uygun olmak şartıyla yol, meydan, alt geçit, üst geçit ve raylı toplu taşım araçları, yeraltı tünelleri ve yeraltı hizmetleri için gerekli arazi ile dere ıslahı yapılması planlanan araziler üzerinde kamu yararı ve hizmetin gerekleri dikkate alınarak, bedelsiz olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi lehine intifa hakkı tesis edilecek.

Bakanlığın uygun görüşüyle, AOÇ arazilerinin onaylı imar planında görülen Hayvanat Bahçesi hakkında, 10 yıllığına herhangi bir şekilde bakanlık ve AOÇ tüzel kişiliğine bir külfet ve yükümlülük getirmemesi kaydıyla AOÇ Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak bir protokolle, belediye lehine intifa hakkı tesis edilebilecek. Hayvanat Bahçesi içindeki işletmeler, tahsis amacına uygun olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncü şahıslara kiraya verilebilecek. Belediyeye tahsis edilen araziler, belirtilen amaçlar dışında kullanılamayacak.

Amaca aykırı kullanımlara teşebbüsün ve kullanımın tespiti halinde, bu arazilerin intifa ve işletme hakkı AOÇ Müdürlüğüne derhal iade edilecek.

AOÇ arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamayacak.

Yenimahalle Devlet Hastanesi Nerede?

Batıkent / 17.04.2013

Batıkent Devlet Hastanesi Açıldı

Batıkent / 17.04.2013

Ankara'nın Yeni Gözdesi: Acity Outlet

Ankara / 17.04.2013

Yenimahalle devlet hastanesi çocuk doktorları

Batıkent / 14.08.2011

Yenimahalle devlet hastanesi kadın doğum

Batıkent / 14.08.2011