17.04.2013

Site Yöneticisi
tarafından eklendi

3131
görüntüleme

Ankara Metro'su Ulaştırma Bakanlığına geçiyor

Ankara Metro'su Ulaştırma Bakanlığına geçiyor

Halen yapımı süren, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Bakırköy (İDO)-İncirli-Kirazlı Metro Hattı, Bakırköy-Beylikdüzü Metro Hattı, Otogar-Bağcılar-İkitelli Metro Hattı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Kızılay-Çayyolu-2 İstasyonu arası metro hattı, Batıkent-Sincan (OSB İstasyonu) arası metro hattı ile Tandoğan (TCDD Ankara Garı)-Keçiören (Gazino İstasyonu) arası metro hattı projeleri Ulaştırma Bakanlığınca devralınacak.

"Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma Bakanlığınca Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, her bir proje için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, yapımına devam edilmekte olan projeler bakımından yüklenicilerin, 13 Temmuz 2010 tarihinden önce belediyeler ile akdedilmiş bulunan sözleşmeleri ile aynı şartlarda işi yürütmeye yazılı olarak muvafakat etmeleri kaydıyla Bakanlık, söz konusu projenin mevcut sözleşmeleri ile devir alınmasına karar verebilecek. Bu durumda, yükleniciler sözleşmelerinde yer alan hakların dışında Bakanlığa karşı yeni bir hak iddiasında bulunamayacak.

Belirtilen muvafakatin sağlanamaması halinde belediyeler, her bir projenin devri bakımından ayrı ayrı geçerli olmak üzere, her türlü hukuki ve sözleşmeden kaynaklı sorumluluk kendilerinde kalmak üzere, mevcut sözleşmelerini fesih veya tasfiye etmek kaydıyla Bakanlıktan işin devralınmasını talep edebilirler.

Bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla belediyece birden fazla sözleşme akdedilmiş olması halinde, yüklenicilerden bir kısmının yazılı olarak muvafakat vermemesi durumunda muvafakat verilmeyen işler bakımından fesih veya tasfiye yoluna gidilebilecek.

-DEVİR ALMA İŞLEMİ-

Devir alma işlemi, belediyeler ile Bakanlık arasında düzenlenecek protokollerle gerçekleştirilecek. Her bir projenin devri için ayrı ayrı protokol düzenlenecek.

Belediyeler, bu çerçevede Bakanlığa devrettikleri projeler dolayısıyla devir tarihine kadar yapılmış bulunan iş ve işlemler ile harcamalarını Bakanlıktan talep edemeyecek.

Bakanlıkça yerine getirilecek iş ve işlemler açısından zorunluluk doğması halinde, belediyelere ait atık su, temiz su, doğal gaz tesisleri gibi kentsel altyapı tesisleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait telekomünikasyon, elektrik, doğal gaz ve petrol boru hatları gibi altyapı tesislerinin yer değiştirmesinde Ulaştırma Bakanlığı yetkili olacak. Söz konusu kuruluşlar, Bakanlık tarafından bu amaçla kendilerine yapılacak talepleri geciktirmeksizin yerine getirecek.

Bakanlık, projelerin yapımı süresince belediyelerin yapı kontrol elemanlarından veya kontrol ve danışmanlık hizmetlerinden, düzenlenen protokoller çerçevesinde yararlanabilecek.

Projelerin yapımı dolayısıyla belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşları arasında akdedilmiş bulunan protokoller, mevcut hükümleri ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından ayrıca başka bir işleme gerek kalmaksızın devralınmış sayılacak. Ancak, mevcut protokollerde belediyelerce yerine getirilmesi öngörülen yükümlülükler, ilgili belediyeler tarafından yerine getirilmeye devam edilecek.

Yenimahalle Devlet Hastanesi Nerede?

Batıkent / 17.04.2013

Batıkent Devlet Hastanesi Açıldı

Batıkent / 17.04.2013

Ankara'nın Yeni Gözdesi: Acity Outlet

Ankara / 17.04.2013

Yenimahalle devlet hastanesi çocuk doktorları

Batıkent / 14.08.2011

Yenimahalle devlet hastanesi kadın doğum

Batıkent / 14.08.2011