17.04.2013

Site Yöneticisi
tarafından eklendi

6001
görüntüleme

ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ PROJESİNE KISMİ İPTAL

ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ PROJESİNE KISMİ İPTAL

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı kararla Ulus ve çevresinde,"Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı"imar planı içinde taşınmazı bulunan 4 kişi,"Uygulama imar planı ile belirsiz düzenleme yapılmak istendiği, ne yapılacağı belli olmayan bir imar planının yapılamayacağı, rant sağlama amaçlı hukuksuzluğun giderilmesi"gerektiğini öne sürerek, imar planının iptali için Ankara 5. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Ankara Büyükşehir Belediyesi avukatları ise imar planının bölgeyi koruma amaçlı olarak mevzuata, planlama ilke ve esaslarına uygun olarak hazırlandığını savunarak, Ulus Meydanı ve Yakın Çevresi Özel Proje Alanı'nda katlı ticaret alanı ile meydan düzenlemesinin yapılacağını ileri sürdü. Davayı görüşen Ankara 5. İdare Mahkemesi, Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanına ilişkin koruma amaçlı nazım imar planlarının davacıların taşınmazlarına ilişkin kısmının"şehircilik ve planlama ilkeleri ile kamu yararına uygun olmadığı"sonucuna vararak, dava konusu işlemin iptaline karar verdi. Mahkeme kararında, yasanın öngördüğü detaylı plan çalışmalarının dava konusu alanda yapılmadığının tespit edildiğine işaret ederek, dava konusu planın koruma amaçlı imar planı olmaktan ziyade yenileme amaçlı bir yaklaşım olduğu belirtildi. Dava konusu taşınmazın bir dönemi temsil eden önemli bir sivil mimari örneği olduğu ifade edilen kararda, dava konusu planla kentsel sit alanı içindeki binaların temizlenmesinin mevcut dokunun karakterini ve bütünlüğünü bozacağı kaydedilen kararda,"Cumhuriyetin 1940-1950 dönemine ait ve çoğunlukla mimari proje yarışmaları ile elde edilmiş binaların oluşturduğu kentsel dokunun bütünlüğünün korunmasının çok önemli olduğu"ifade edildi.

Yenimahalle Devlet Hastanesi Nerede?

Batıkent / 17.04.2013

Batıkent Devlet Hastanesi Açıldı

Batıkent / 17.04.2013

Ankara'nın Yeni Gözdesi: Acity Outlet

Ankara / 17.04.2013

Yenimahalle devlet hastanesi çocuk doktorları

Batıkent / 14.08.2011

Yenimahalle devlet hastanesi kadın doğum

Batıkent / 14.08.2011